VI VALGTE ET LANDSKJENT ARKITEKTFIRMA

Utbyggerne av Havspeil la lista høyt for ambisjonene i prosjektet da de valgte det anerkjente arkitektfirmaet Stein Halvorsen Arkitekter AS til å tegne bygg og løsninger. Sammen med landskapsarkitektene på Verte AS har de tegnet ut og styrket Bossekop som bydel i Alta.

Stein Halvorsen Arkitekter AS ble etablert i 1996 da de vant arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Siden har de levert en rekke spennende og komplekse prosjekter både innen bolig, næring og i offentlig sektor.

Vi nevner her Sametinget, Viken skog (et administrasjonsbygg i massivtre som vant prisen for Årets bygg i 2007), ambassadørboligen i Berlin, teaterkvartalet i Tromsø, rådhushaven i Drammen, flere tinghus, brannstasjoner, eneboliger og andre nasjonalt omtalte prosjekter. 

ARKITEKTEN HAR ORDET

"Vi vil gi beboerne den beste bo-opplevelsen!"

"Havspeil har en unik plassering med gode, naturgitte rammer som fabelaktig utsikt, gode lys- og solforhold samt at tomten ligger på sydsiden av Bossekopberget og derfor i le av nordavinden", sier partner og arkitekt i Stein Halvorsen Arkitekter AS, Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen.

- Han har vært med i arkitektkontoret siden oppstarten og ble partner i 2007. Han har vært sentral i utformingen og gjennomføringen av mange prosjekter, og han har tilrettelagt firmaets deltakelse i flere konkurranser som de har vunnet.

"Med et slikt godt utgangspunkt har vi etter beste evne forsøkt å skape miljøer og leiligheter som skal gi beboerne den beste bo-opplevelsen."

Så dere likte beliggenheten?

Den er helt rå. Det er en spektakulær utsikt over fjorden mot fjellene i vest. Det er variasjoner i terrenget som gir alle leilighetene solrike balkonger mot utsikten. Og vi har, sammen med landskapsarkitektene, klart å knytte alle boenhetene sammen i en gjennomgående gate.

Det ble ulike typer boenheter?

– Ja, her er både leiligheter og tomannsboliger. Det er også god variasjon i størrelsene. Denne miksen av småhusbebyggelse og leiligheter gir muligheter for en bred sammensetning av innbyggere på Havspeil.

Men prosjektet kan sees på som en helhet?

– Ja, absolutt. Vi har lagt vekt på at alle skal bo godt og trives i uteområdene. Det er gode internveier og gangveier som knytter uterommet sammen, og med byggenes enhetlige fasader gir dette en helhetlig opplevelse.

Er dere fornøyde før spaden settes i jorda?

– Ja, vi gleder oss til å se det ferdige produktet. Vi er veldig fornøyde med sluttproduktet, men også med den gode prosessen vi har hatt med utbygger og alle andre aktører i prosessen. Vi har alle søkt å styrke den fabelaktige rammen for boligene gjennom hele prosessen, slutter Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen som tror dette er et sted hvor beboerne vil trives særdeles godt.

LOKAL TILNÆRMING MED INTERNASJONAL ERFARING

Alle byggeprosjekter skal ha et navn. Bossekop brygge var nærliggende for dette. Vi er i Bossekop og det skal bygges helt i vannkanten. Men vi så noe ekstra her. Beliggenheten, utsikten, lyset og historiene fra stedet gjorde krav på noe mer.

I møte med stedet var havet og lyset fremtredende. Og aller best i kombinasjon. Grønnskjæret i havet når nordlyset lyser opp på klare kvelder i mørketida. Magien når bølgene slår i den blå timen i demring og skumring. Lysten som kommer når sola skinner 24 timer i døgnet. De ulike tider med sine lys, regnbuer og stormer som i samspill med havflata gir deg et kontinuerlig skiftende utsyn.

Da Havspeil ble lansert var det uvant, men det kjentes umiddelbart riktig. Vi dro tilbake til tomta og så ut over havet. Ja, det måtte bli Havspeil! 

LANDSKAPS ARKITEKTEN HAR ORDET

– Bokvalitet handler også om å trives i uteområdet

- Havspeil ligger på sydspissen av Bossekopberget og den unike beliggenheten gjør at området blir liggende i le for nordavinden. Utbyggerne har engasjert Verte AS til å designe uteområdene. Det er et selskap med tilholdssted i Alta og som har utviklet spisskompetanse på landskapsutvikling for arktisk klima.

"Selve plasseringen gjør i utgangspunktet boligene skjermet for vind både fra nordvest og sør. Vi har i tillegg tilført elementer som skal bidra til en lun stemning året rundt", sier Anita Veiseth som er senior landskaps-arkitekt i Verte AS. Et selskap som er en videreføring av Aurora landskap og sivilarkitekt Kirsti Knutsen. De har hatt flere store arkitekt- og landskapsoppdrag i landsdelen og da særlig i Finnmark.

Noe spesielt du vil trekke frem?

– Helheten. Dette blir et komplett bo-område. Og nærheten til havet og det at vi kommer så nært havet, at vi får en trebrygge med kaipromenade, sittebenker, amfi og båtplasser gir gode muligheter for rekreasjon ved sjøen, sier Anita som sammen med sine kolleger fra inn- og utland gleder seg til å se Havspeil ferdig utbygget.

Andre ting du vil trekke frem i arbeidet med å skape et godt uteområde?

– Vi får et flott gatetun med beplanting og sittebenker som danner overgangen mellom de to boligområdene. Boligene på det øvre planet ligger samlet rundt et felles området for utendørs aktivitet og lek. Her vil vi tilrettelegge for mangfold for fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Landskapet rundt opparbeides med grønne gressflater, beplantet med prydbusker og trær som er tilpasset klimaet.