Havspeil lansering

Pangåpning da Havspeil ble lansert på stranda i Bossekop!

– Vi er ydmyk av den store oppslutningen og de mange gode tilbakemeldingene.

Vi håpet at vi i beste fall skulle fylle teltet vi hadde satt opp, men at vi skulle få kø utenfor overgikk alt vi hadde tort å håpe på, sier Lars Lossius i Eiendomsmegler 1 som var arrangør sammen med utbygger Habil Utbygging AS da boligprosjektet Havspeil ble lansert på stranda i Bossekop i ettermiddag.

Rørt over mottagelsen

Det spennende leilighetsprosjektet hadde salgs start på første byggetrinn med 48 boenheter for et prosjekt som ferdig utbygd skal romme 120 enheter. Også utbyggerne Halvdan Heggheim og Tore Wæraas var strålende fornøyd. Oppslutningen, tilbakemeldingen og selve arrangementet var strålende. Og jeg må si at da Julie Andreassen sang «Ut med havet» for nesten 150 besøkende ble jeg rørt, sier Tore Wæraas. Vi satser mye på dette prosjektet og har brukt mye tid på et prosjekt som har en unik fin beliggenhet. Og da er det ekstremt godt å oppleve at det blir godt mottatt og at Alta får noe vi alle kan være stolt av i fortsettelsen.

Flott arrangement i tre årstider

Vi mente at sol var viktig, men ble bergtatt over hvor fint det var da været ga oss tre årstider i løpet av en time. Vi kan trygt slå fast at vi fikk vist tomtas gode beliggenhet i alle de fleste årstider, smiler Lars Lossius og Daniel Andre Adamsen hos Eiendomsmegler 1 som var glad de valgte å lansere prosjektet ute på tomta helt nede ved havet.

De besøkende ga gode tilbakemeldinger på arrangementet. – «at jeg skulle få oppleve magisk magedans fra Ingunn Lyngstad og hennes jenter på stranda her var et av de spesielle høydepunktene», sa en av de besøkende som hadde bestemt seg for å kjøpe leilighet før han kom. –Alt her i ettermiddag styrker meg i at det er et klokt valg avsluttet han med.

Havspeil lansering

Havspeil lansering

Havspeil lansering

Møt utbygger Tore Wæraas