Utbyggere med fokus på kvalitet

HAVSPEIL skal bygges ut av to meget solide og anerkjente selskap. Habil utvikling AS og entreprenør Harald Nilsen AS har lang erfaring og er kjent for gjennomføringskraft og kvalitet i alle ledd. Samarbeidet mellom de to selskapene har vart i mer enn ti år og sammen har de realisert Byhagen og Kunnskapsparken i Alta.

 SOL OG KLIMA

– Det må utvilsomt være Havspeil som får de absolutt beste sol- og klimaforholdene i Alta. Det sier daglig

leder i Habil utvikling, Tore Wæraas når vi utfordrer han på de største fordelene i akkurat dette boligprosjektet. Og Tore kjenner området meget godt siden eiendommen har vært i familien i flere år.

– Det var nok ikke uten grunn at skipsekspedisjon ble etablert her så tidlig som i 1892. Klima og ly for vind var nok medvirkende årsaker, sier Tore som gleder seg til å ta fatt på et prosjekt han og daglig leder i Harald Nilsen AS, Halvdan Heggheim, har planlagt i noen år.

FLOTT UTEOMRÅDE

– Vi var sikre på at det måtte bli bra, men ble virkelig overbegeistra da vi så de fine forslagene som kom i arkitektkonkurransen der vi til slutt landet på arkitektfirma Stein Halvorsen Arkitekter AS. – Deres løsning for utbygging av området tror vi blir en optimal utnyttelse av tomta  og en berikelse av området.

Hvorfor tok dere også inn landskapsarkitekter?

– Vi ønsker å gjøre maksimalt ut av uteområdet og gjøre det fint og innbydende slik at beboerne skal kunne utnytte det og trives best mulig.

Tore er godt kjent i Alta og en svært nøktern og beskjeden mann. Men vi fikk etter hvert ut av ham at han tror dette må bli ett av de fineste boligprosjektene i Finnmark. Og etter å ha bygd 136 leiligheter i Kvileskogen, Bekoskogen og Byhagen i Alta og 100 leiligheter i Hammerfest virker utsagnet troverdig. Og det blir ikke mindre av hans livsmotto som understreker dette: «Si sannheten, den er lettere å huske»!